Thực tế, cỏ có rất nhiều loại và những giống có lá, cỏ hôi.... vẫn rất tốt, có thể là thức ăn cho bò, dê thì việc phát cỏ, cải tạo môi trường và để nó tự nhiên hay hơn là phải đi trồng cỏ.

Thứ nhất, cỏ ăn phân bón. Chính xác cỏ sẽ ăn phân lúc đầu trong lúc bạn mới bón phân, mà cụ thể là phân hoá học, và nếu trồng rau thì nên cuốc sạch cỏ, mới trồng rau, cái vấn đề này sẽ không bàn cãi. Tuy nhiên, sẽ có các điểm lưu ý như sau:

Phải diệt sạch cỏ vì bạn đang bón phân hoá học, với chi phí là khá cao. Còn thực tế vườn mình đã tạo ra nguồn phân hữu cơ vô hạn, việc cỏ ăn phân là việc nghìn lợi chứ không có hại…


Sẽ có sự chuyển hoá, nghĩa là khi bạn phát cỏ, cỏ mục ra là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các loài giun, vi sinh vật có lợi và cải thiện đất là điều chắc chắn. Nó cần quá trình nên việc bạn đòi hỏi ngay tức khắc xem ra khó hợp lý.

Thay vì tư duy cỏ ăn phân, hay tư duy cỏ là nguồn phân thật tuyệt, sẽ có một cách nhìn thay đổi hẳn.

Thứ hai, về vấn đề diệt cỏ, theo ý kiến mình, cỏ sẽ phản ánh tình trạng miếng đất ngay tại khu vực đó, nên thay vì tư duy phải xịt thuốc cỏ, phải nhổ tận gốc, thì hãy thay đổi môi trường cho nó. Chẳng hạn cỏ tranh, việc xịt thuốc cỏ hay nhổ gốc bằng cuốc, hay đốt chỉ làm tình hình khó khăn hơn.

Tốt nhất là phát cỏ bằng máy, nên phát cước để lâu lên hơn.

Trồng cây chuối vào, quy hoạch một hồ để thay đổi độ ẩm nhiệt độ xung quanh. Cung cấp thêm phân hữu cơ để cái thiện đất…

Thứ ba, về việc trồng các giống có có ích cho vườn như lạc dại…. sẻ rất tốt, nhưng cực kì tốn công. Bài toán là làm sao hiệu quả nhất.

Thực tế, cỏ có rất nhiều loại và những giống có lá, cỏ hôi…. vẫn rất tốt, có thể là thức ăn cho bò, dê thì việc phát cỏ, cải tạo môi trường và để nó tự nhiên hay hơn là phải đi trồng cỏ.

(nguồn: Hoàng Phan/Bỏ phố về rừng) 

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!