Câu chuyện bỏ phố về rừng đang là xu thế, làm nông có giá lắm, đang là mốt. Tuy nhiên, hãy xem hết chùm ảnh này rồi hãy quyết định.

Có câu nói rằng, muốn thấy cầu vồng nhiều màu sắc, phải chịu dầm mưa, dãi nắng trước đã. Câu chuyện bỏ phố về rừng đang là xu thế, làm nông có giá lắm, đang là mốt. Tuy nhiên, hãy xem hết chùm ảnh này rồi hãy quyết định.
Đầu có thể bay cao nhưng chân phải đạp đất. Nhất định thế!

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30:
Việt Nam Ơi
Một gã đam mê cái đẹp, nhất là gái đẹp, cảnh đẹp và hành động đẹp. Gã thích đi, nhìn ngắm, nghĩ suy... Gã yêu quá quê hương và con người Việt Nam!