Những hình ảnh và ấm áp tình người với những món quà cứu trợ từ Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cưmgar - Đắk Lắk gửi đến người dân vùng lũ Miền Trung.

Những hình ảnh này cho thấy được tấm lòng của con người ở Thị trấn Quảng Phú nói riêng và những người cùng hướng về Miền Trung nói chung.

Chung tay vì Miền Trung mến yêu, ai có sức góp sức, ai có công giúp công, ai có củi, lá, nếp, nồi, giúp củi, lá, nếp… Nhiều người từ Thị trấn Quảng Phú chuẩn bị hơn 1000 đòn bánh tét và 700 phần quà nhu yếu phẩm hướng về miền Trung với hi vọng lũ lụt mau chóng qua đi, cuộc sống trở lại bình thường.

Mọi người cùng nhau làm những đòn bánh.

Mỗi người đóng góp một chút nhưng đó là những món quà to lớn đối với bà con Miền Trung.

Thích và chia sẻ bài viết này:
Thích và chia sẻ 5h30: